ข่าวสินค้า

ข่าวสินค้า

สาขาการประยุกต์ใช้พื้นผิว HDPE Geomembrane
Smooth LLDPE Geomembrane นําไปใช้กับกระบวนการก่อสร้างการอนุรักษ์น้ํา
อะไรคือความแตกต่างระหว่าง geomembranes และ geotextiles?
การจําแนกประเภทของจีโอเมมบราน