ทำ เหมือง แร่

ทำ เหมือง แร่

กองชะล้างบ่อสมุทร/หางเขื่อนขยะ

กองชะล้างบ่อสมุทร/หางเขื่อนขยะ

แผ่นชะล้างกองบ่อสารละลายและเขื่อนหางทั้งหมดล้วนเป็นจําเป็นต้องเรียงรายเพื่อลดโอกาสในการปล่อย lixiviant ที่เป็นพิษสู่สิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ YINGFAN ที่มีการเจาะและทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยมเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับระบบซับในบรรจุหีบห่อเพื่อตอบสนองความต้องการที่รุนแรงของอุตสาหกรรมเหมืองแร่