ข่าวบริษัท

ข่าวบริษัท

เราจะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมการก่อสร้างกัมพูชา 2019 ในฐานะผู้แสดงสินค้าในเดือนธันวาคม 5-7
ประกาศวันหยุดราชการ
เซี่ยงไฮ้ Yingfan จะเข้าร่วมใน MYANBUILD 2019 (ผู้ผลิตผ้ากรองการก่อสร้าง)