เสีย

เสีย

เสีย

เสีย

สําหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อมส่วนประกอบหลุมฝังกลบที่สําคัญคือซับ geomembrane หลักวัสดุทางภูมิศาสตร์ที่ใช้ทั้งหมดรวมถึงHDPE/LLDPE geomembrane, geotextile, geonet, geo composites,ถูกสร้างขึ้นเป็นระบบรวมเพื่อปกป้อง แหล่งน้ําใต้ดินที่มีคุณค่าและพื้นดินดิน.