กรณีศึกษา

กรณีศึกษา

มณฑลซานซีไท่กูโครงการบําบัดที่ครอบคลุมสําหรับขยะมูลฝอยเทศบาล

มณฑลซานซีไท่กูโครงการบําบัดที่ครอบคลุมสําหรับขยะมูลฝอยเทศบาล

มณฑลซานซีไท่กูโครงการรักษาที่ครอบคลุมสําหรับขยะมูลฝอยชุมชนครอบครองประมาณ 5.79 เฮกตาร์มีจํานวนเงินลงทุนรวม 0.110809 พันล้านหยวนตั้งแต่ปี 2011 บริษัท ของเรามีให้มากกว่า 200, 000 ตารางเมตรของพีพีจีโอเมมบรานsสําหรับโครงการนี้